GUVERNANTA CORPORATIVA

Pentru ELTON, Politica Firmei este farul nostru de zi cu zi, care ne ghidează și protejează interesele tuturor părților interesate într-un mod transparent și etic.

Pentru ELTON, Politica Firmei este farul nostru de zi cu zi, care ne ghidează și protejează interesele tuturor părților interesate într-un mod transparent și etic.

ALKISTIS PAPATHANASIOU

CEO și membru executiv al Consiliului de Administrație

CHRISTOS POULIS

Președinte neexecutiv al Consiliului de administrație

CONSILIU DE ADMINISTRATIE

Consiliul de Administrație este compus din şase (6) persoane: 2 membri executivi și 4 membri neexecutivi. Dintre membrii neexecutivi, doi (2) sunt independenți, în deplină conformitate cu CODUL de Guvernanță Corporativă respectat.

NESTOR PAPATHANASIOU

Membru executiv al Consiliului de Administrație

ELECTRA PAPATHANASIOU

Membru neexecutiv al CA

ANTONIOS MOUZAS

Independent non-executiv
Membru al CA

LAWRENCE ALVERTIS

Membru Independent Non-executiv al CA

DECLARAȚII

COD DE GUVERNANȚA
CORPORATIVA

Termenul „guvernanță corporativă” descrie modul în care companiile sunt gestionate și controlate. Guvernanța corporativă este stipulată ca un sistem de relații între conducerea Societății, Consiliul de Administrație, acționari și alte părți interesate și constituie structura prin care sunt stabilite obiectivele companiei, mijloacele prin care se realizează aceste obiective si se monitorizeaza observarea performantei managementului.

CITIȚI DECLARAȚIA COMPLETĂ

COD INTERN
REGLEMENTARE

ELTON S.A. este o companie dinamică care urmărește îndeaproape tendințele și evoluțiile industriei sale pentru o mai bună poziționare pe piață. Ca urmare, și în conformitate cu mandatele de reglementare, ELTON își menține „codul de reglementare intern” actualizat, descriind în modul cel mai precis structura sa, rolurile departamentelor sale și interacțiunea dintre acestea pentru a facilita funcționarea armonioasă și continuă a companiei

COMITETUL DE REMUNERARE
SI NOMINALIZARI

Comitetul de Remunerare și Nominalizări a fost înființat pentru a recomanda Consiliului de Administrație remunerația membrilor săi și are ca scop atragerea și reținerea directorilor executivi competenți. Comitetul este responsabil pentru pregătirea și revizuirea Politicilor de Remunerare și Potrivire, precum și a Raportului Anual de Remunerare al Societății. Comitetul este format din următorii membri: Lavrentios Eleftherios Alvertis (Președinte), Christos Poulis (membru), Antonios Mouzas (membru)

COMITETUL DE AUDIT

Compania are un Comitet mixt de Audit format din patru membri. Președintele este o terță persoană independentă și Expert Contabil în suspendare, în timp ce ceilalți trei membri sunt membri ai CA (unul dintre ei este neexecutiv și ceilalți doi independenți neexecutiv). Comitetul este format din următorii membri: Eirinaios Theodorou (Președinte), Christos Poulis (membru), Lavrentios Eleftherios Alvertis (membru), Antonios Mouzas (membru)

POLITICI