METAL, RUDARSTVO, PAPIR

U ELTON grupi, naša stalna saradnja sa međunarodnim liderima u hemijskoj proizvodnji i naša dokazana stručnost, omogućavaju nam da ponudimo napredne hemijske proizvode u širokom spektru industrija aktivnih u različim sektorima.

SEKTORI

Proizvodnja biodizela

Reciklaža baterija

Galvanizacija

Ulja i maziva

Metalna industrija

Postrojenja za esktruziju metala

Postrojenja za bojenje metala

Reciklaža metala

Rudarstvo

Rafinerije

Livnice

Papirna industrija

PRODUCTS

Acids

Alkalies

Antifreeze, coolants

Antioxidants

Biocides

Brake fluids

Catalysts

Defoamers

Degreasing

Fatty acids

Filtering aids

Flocculants

Flotation agents

Fluxes

Foamers

Inhibitors

Oxidants

Powder coatings

Preservatives

Salts

Solvents

Surfactants

Acids

Alkalies

Antifreeze, coolants

Antioxidants

Biocides

Brake fluids

Catalysts

Defoamers

Degreasing

Fatty acids

Filtering aids

PRODUCTS

Flocculants

Flotation agents

Fluxes

Foamers

Inhibitors

Oxidants

Powder coatings

Preservatives

Salts

Solvents

Surfactants

METAL, RUDARSTVO, PAPIR

KONTAKT

ŠEF GRUPE POSLOVNE JEDINICE

Voula Georgousi

voula.georgousi@elton-group.com

KORPORATIVNE VESTI

Finansijske
vesti