Tržišta

Pružamo proizvode vrhunskog kvaliteta, inovativna rešenja i lokalnu podršku u većini segmenata industrijskih aktivnosti u jugoistočnoj Evropi, Ukrajini i Turskoj.

Pružamo proizvode vrhunskog kvaliteta, inovativna rešenja i lokalnu podršku u većini segmenata industrijskih aktivnosti u jugoistočnoj Evropi, Ukrajini i Turskoj.

POLJOPRIVREDA
ISHRANA ŽIVOTINJA
HEMIJSKI REAGENSI
PREMAZI I LEPKOVI KONSTRUKCIJA
DODATNI DIJETETI+ FUNKCIONALNA HRANA
ELASTOMERI+VOSKOVI
HRANA I PIĆE
KUĆNA HEMIJA+ IINDUSTRIJSKA HEMIJA
METAL, RUDARSTVO, PAPIR

WE OFFER INNOVATIVE SOLUTIONS

ELTONOVA filozofija i cilj je da ponudi svojim partnerima:<br>Pristup inovacijama.

LIČNA NEGA
FARMACIJA
PU SISTEMS+ POLIUREA
RASHLADNA SREDSTVA + MAZIVA
ŠTAVLJE+ TEKSTIL
TRETMAN VODE+ŽIVOTNA SREDINA
Nudimo visoko inovativne proizvode koji ispunjavaju ambicije vinara.
>15000
KUPCI
>8000
PROIZVODI
>176m
PROMET
15
DRŽAVA

KORPORATIVNE VESTI

Finansijske
vesti