ΚΛΑΔΟΙ

Προσφέρουμε προϊόντα υψηλής αξίας, καινοτόμες λύσεις και υποστήριξη σε τοπικό επίπεδο, καλύπτοντας τους περισσότερους κλάδους βιομηχανικών δραστηριοτήτων στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, την Ουκρανία και την Τουρκία.

Προσφέρουμε προϊόντα υψηλής αξίας, καινοτόμες λύσεις και υποστήριξη σε τοπικό επίπεδο, καλύπτοντας τους περισσότερους κλάδους βιομηχανικών δραστηριοτήτων στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, την Ουκρανία και την Τουρκία.

ΓΕΩΡΓΙΑ
ΖΩΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ+ ΟΡΓΑΝΑ ΧΗΜΕΙΟΥ
ΧΡΩΜΑΤΑ+ ΚΟΛΛΕΣ+ ΔΟΜΙΚΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ+ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ
ΕΛΑΣΤΙΚΑ+ ΚΕΡΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΑ+ ΠΟΤΑ
ΑΠΟΡ/ΝΤΙΚΑ+ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ+ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ+ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΥ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Η φιλοσοφία και ο στόχος της ΕΛΤΟΝ είναι να προσφέρει στους συνεργάτες της πρόσβαση στην καινοτομία.

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
ΦΑΡΜΑΚΑ
ΠΛΑΣΤΙΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥ/ΘΑΝΗΣ+ ΠΟΛΥΟΥΡΙΑΣ
ΨΥΚΤΙΚΑ ΡΕΥΣΤΑ+ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
ΒΥΡΣΟΔΕΨΙΑ+ ΚΛΩΣΤ/ΓΙΑ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ+ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ
ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ
>15000
ΠΕΛΑΤΕΣ
>8000
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
>176m
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
15
ΧΩΡΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ