ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Μέσα από την εμπειρία και την γνώση που έχουμε αποκτήσει στα 40 χρόνια λειτουργίας του ομίλου ELTON, έχουμε πετύχει να αποτελούμε μία από τις ηγετικές εταιρείες διανομής προϊόντων πρώτης ύλης στην Ευρώπη.

Μέσα από την εμπειρία και την γνώση που έχουμε αποκτήσει στα 40 χρόνια λειτουργίας του ομίλου ELTON, έχουμε πετύχει να αποτελούμε μία από τις ηγετικές εταιρείες διανομής προϊόντων πρώτης ύλης στην Ευρώπη.

Παρέχουμε στους πελάτες μας δυναμικές επιχειρηματικές λύσεις και προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Συνεργαζόμαστε με κορυφαίους προμηθευτές σε διεθνές επίπεδο, ώστε να παρέχουμε στους πελάτες μας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, την Ουκρανία και την Τουρκία δυναμικές επιχειρηματικές λύσεις και προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας που οδηγούν στην ανάπτυξη ανταγωνιστικών τελικών προϊόντων, έχοντας ως κινητήρια δύναμη τα ταλέντα και την εξειδίκευση των ανθρώπων μας, σε συνδυασμό με το όραμα του ιδρυτή του ομίλου ELTON, Νέστωρ Παπαθανασίου.
Κατέχοντας ισχυρή οικονομική θέση και διευρυμένες προοπτικές, στον όμιλο ELTON δεσμευόμαστε να ενισχύουμε διαρκώς το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων μας προς όφελος των πελατών μας, διευρύνοντας και καλωσορίζοντας νέους τομείς της ελληνικής βιομηχανίας προς δραστηριοποίηση.

Παρέχουμε στους πελάτες μας δυναμικές επιχειρηματικές λύσεις και προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Συνεργαζόμαστε με κορυφαίους προμηθευτές σε διεθνές επίπεδο, ώστε να παρέχουμε στους πελάτες μας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, την Ουκρανία και την Τουρκία δυναμικές επιχειρηματικές λύσεις και προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας που οδηγούν στην ανάπτυξη ανταγωνιστικών τελικών προϊόντων, έχοντας ως κινητήρια δύναμη τα ταλέντα και την εξειδίκευση των ανθρώπων μας, σε συνδυασμό με το όραμα του ιδρυτή του ομίλου ELTON, Νέστωρ Παπαθανασίου.
Κατέχοντας ισχυρή οικονομική θέση και διευρυμένες προοπτικές, στον όμιλο ELTON δεσμευόμαστε να ενισχύουμε διαρκώς το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων μας προς όφελος των πελατών μας, διευρύνοντας και καλωσορίζοντας νέους τομείς της ελληνικής βιομηχανίας προς δραστηριοποίηση.

ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ

Όραμά μας είναι να παραμείνουμε ο προτιμώμενος και πλέον αξιόπιστος συνεργάτης διανομής, τόσο των προμηθευτών μας όσο και των πελατών μας, ενισχύοντας διαρκώς το ευρύ φάσμα της βιομηχανίας που καλύπτουμε με καινοτόμα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και δυναμικές επιχειρηματικές λύσεις, που καθορίζουν την επιτυχημένη πορεία των συνεργατών, των πελατών και των μετόχων μας.

Στον όμιλο ELTON, πορευόμαστε με ακεραιότητα και ευθύνη, προάγοντας τη συνεχή ανταλλαγή εμπειριών και ιδεών ώστε να ενισχύουμε στο μέγιστο τη συλλογική μας δυναμική, επιδιώκοντας προσωπική και εταιρική υπεροχή, συμβάλλοντας παράλληλα στην βιώσιμη ανάπτυξη και στην μακροπρόθεσμη ευημερία της κοινωνίας.

Κατέχοντας ισχυρή οικονομική θέση και διευρυμένες προοπτικές, στον όμιλο ELTON δεσμευόμαστε να ενισχύουμε διαρκώς το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων μας προς όφελος των πελατών μας, διευρύνοντας και καλωσορίζοντας νέους τομείς της ελληνικής βιομηχανίας προς δραστηριοποίηση.

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Στον όμιλο ELTON, αισθανόμαστε όλοι το ίδιο υπεύθυνοι προς τους ανθρώπους μας, το περιβάλλον αλλά και την ευρύτερη κοινωνία.

Αυτή η βαθιά μας δέσμευση στην επιτυχία είναι που μας έχει επιτρέψει να διαμορφώνουμε μακροχρόνιες συνεργασίες με πελάτες και προμηθευτές σε κάθε χώρα που δραστηριοποιούμαστε.

Εταιρείες του ομίλου είναι πιστοποιημένες με αξιόπιστα διεθνή πρότυπα (ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, ISO 45001) ενώ η πλήρη τήρηση των προτύπων αυτών αξιολογείται σε ετήσια βάση από αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ISO 22000:2018 (Ελλάδα), ISO 9001:2015 (Βουλγαρία), ISO 9001:2015 (Serbia), ISO 9001 (Ελλάδα), ISO 9001 (Ρουμανία), ISO 14001 (Αυλώνα), ISO 14001 (Σίνδος), ISO 14001 (Ρουμανία), ISO 45001 (Σίνδος), ISO 45001 (Αυλώνα)

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Ασφάλειας Τροφίμων, Περιβάλλοντος, Ποιότητας, Υγείας και Ασφάλειας.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Η κοινωνική υπευθυνότητα αποτελεί βασικό στοιχείο του DNA της εταιρείας μας τόσο προς τους πελάτες μας, τους συνεργάτες μας και τους μετόχους μας, όσο και την ευρύτερη κοινότητα σε κάθε χώρα που δραστηριοποιούμαστε, έχοντας πλήρη επίγνωση της επιρροής που μπορούμε να ασκήσουμε σε όλες τις πτυχές της κοινωνίας –οικονομικά, οικολογικά και κοινωνικά.

Για εμάς, ο όμιλος ELTON αποτελεί αντανάκλαση της κοινωνίας μας. Στο πλαίσιο αυτό, διεξάγουμε εκστρατείες ευαισθητοποίησης και αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην φιλική προς το περιβάλλον πορεία μας, καθώς και σε κοινωνικά ζητήματα που αντικατοπτρίζουν την δέσμευσή μας για ένα καλύτερο αύριο.