ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
  • Κανονιστική συμμόρφωση
  • Γενικές Συνελεύσεις
  • Υποχρεώσεις Βασικών Μετόχων
  • Οικονομικό Ημερολόγιο

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

Πάρης Καμάτσος

investors@elton.gr paris.kamatsos@elton-group.com +30 22950 29350-2

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Πάρης Καμάτσος

paris.kamatsos@elton-group.com +30 22950 29350-2

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ