ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ+ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ

Το πλήρες πακέτο προϊόντων μας, είναι απόλυτα εναρμονισμένο με την σχετική νομοθεσία και τα αυστηρότερα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα.

Στο τμήμα Επεξεργασίας Νερού και Περιβάλλοντος του ομίλου ELTON, παρέχουμε εξειδικευμένες πωλήσεις ειδικών προϊόντων επεξεργασίας νερού και τεχνολογιών περιβάλλοντος σε δημόσιες επιχειρήσεις και βιομηχανία, καλύπτοντας ολόκληρο το φάσμα των ιδιαιτέρων αναγκών τους.

ΚΛΑΔΟΙ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΝΕΡΟ

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ -ΠΙΣΙΝΕΣ

ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ

ΣΤΕΡΕΑ, ΥΓΡΑ, ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Αλάτι ταμπλέτα

Αλκάλαια

Αναγωγικά μέσα

Ανόργανα κροκιδωτικά

Ανόργανα χλώρια (υγρό, στερεό)

Αντιαφριστικά

Αντιδιαβρωτικά πρόσθετα

Αντικαθαλατωτικά

Αντιψυκτικά

Απολυμαντικά

Βρώμιο ταμπλέτα

Δεσμευτικά μετάλλων

Διηθητικά μέσα

Διοξείδιο χλωρίου

Δοσομετρητές στερεού χλωρίου

Ενεργοί άνθρακες

Μεμβράνες αντίστροφης ώσμωσης

Οξέα

Οξειδωτικά μέσα

Οργανικά κροκιδωτικά - πολυηλεκτρολύτες

Οργανικά χλώρια (κόκκος, πούδρα, ταμπλέτα)

Ρητίνες ιοντοεναλλαγής

Φίλτρα για αρσενικό, μαγγάνιο, σίδηρο, κ.α.

Αλάτι ταμπλέτα

Αλκάλαια

Αναγωγικά μέσα

Ανόργανα κροκιδωτικά

Ανόργανα χλώρια (υγρό, στερεό)

Αντιαφριστικά

Αντιδιαβρωτικά πρόσθετα

Αντικαθαλατωτικά

Αντιψυκτικά

Απολυμαντικά

Βρώμιο ταμπλέτα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Δεσμευτικά μετάλλων

Διηθητικά μέσα

Διοξείδιο χλωρίου

Δοσομετρητές στερεού χλωρίου

Ενεργοί άνθρακες

Μεμβράνες αντίστροφης ώσμωσης

Οξέα

Οξειδωτικά μέσα

Οργανικά κροκιδωτικά - πολυηλεκτρολύτες

Οργανικά χλώρια (κόκκος, πούδρα, ταμπλέτα)

Ρητίνες ιοντοεναλλαγής

Φίλτρα για αρσενικό, μαγγάνιο, σίδηρο, κ.α.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ+ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΟΜΙΛΟΥ

Βούλα Γεωργούση 

voula.georgousi@elton-group.com