ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

Ο πρωταρχικός στόχος των Επενδυτικών Σχέσεων του Ομίλου ELTON είναι η άμεση και αξιόπιστη πληροφόρηση των μετόχων της Εταιρείας και όλων των θεσμικών συνομιλητών της.

Ο πρωταρχικός στόχος των Επενδυτικών Σχέσεων του Ομίλου ELTON είναι η άμεση και αξιόπιστη πληροφόρηση των μετόχων της Εταιρείας και όλων των θεσμικών συνομιλητών της.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

Αγαπητοί μέτοχοι,

Όταν πριν από 40 χρόνια ξεκινούσαμε την δημιουργία της ELTON πιστεύαμε ότι η οικονομική ευρωστία μαζί με την αξιόπιστη, δίκαιη και ηθική σχέση μας με κάθε συνεργάτη, προμηθευτή, εργαζόμενο αποτελούν το θεμέλιο λίθο πάνω στον οποίο θα μπορούσαμε να χτίσουμε τα όνειρα μας και την όποια επιτυχία. Σήμερα, μετά από σημαντικές εθνικές και διεθνείς αλλαγές και μπροστά σε πρωτόγνωρες προκλήσεις συνεχίζουμε την αναπτυξιακή μας δυναμική με την ίδια επιμονή και αφοσίωση στην αποτελεσματική και αποδοτική οικονομική διαχείριση προς όφελος των ανθρώπων της ELTON αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας.

ΑΛΚΗΣΤΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑΝΟΥΜΕΡΑ

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Στον Όμιλο ELTON, οδηγούμε τη βιομηχανία στο μέλλον με λύσεις και υψηλής προστιθέμενης αξίας πρώτες ύλες, που επιτρέπουν στους πελάτες μας να αναπτύσσουν καινοτόμα και ανταγωνιστικά προϊόντα, απαντώντας στις νέες τάσεις και τις σύνθετες ανάγκες των αγορών.

Ο Όμιλος ELTON λειτουργεί σε αποθηκευτικούς χώρους συνολικής έκτασης 35.000 τετραγωνικών μέτρων (εκ των οποίων τα 25.000 τετραγωνικά μέτρα είναι ιδιόκτητα), που υποστηρίζονται εξ ολοκλήρου από τα πλέον σύγχρονα και πιστοποιημένα με ISO συστήματα διανομής παραγγελιών, εξυπηρετώντας 10 χώρες και διακινώντας 300 χιλιάδες μετρικούς τόνους αγαθών σε ετήσια βάση.

Ο Όμιλος κατέχει ιστορικά ηγετική θέση στην αγορά της Ελλάδας, δεσπόζουσα στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης-Τουρκία-Ουκρανία ως Regional key Chemical Distributor (European Distributor ranking: top 50) και σημαντική παγκοσμίως (Global Distributor ranking: top 100).

Μέσα από σταθερές και μακροχρόνιες σχέσεις με τους κορυφαίους προμηθευτές, διαρκή ενίσχυση τόσο των διαδικασιών όσο και του ανθρώπινου δυναμικού μας καθώς και δομικές επενδύσεις στην έρευνα και τις νέες τεχνολογίες, τα έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη μας αναπτύσσουν την ELTON σε νέες αγορές και ισχυροποιούν τα ανταγωνιστικά της χαρακτηριστικά διασφαλίζοντας σταθερά αναπτυξιακή οικονομική πορεία.

Με ιστορικό CAGR (2012-2022) στο 7,40%, Κύκλο Εργασιών στο επίπεδο των 194,6 εκατ. Ευρώ, EBITDA στο 9,86% και με στρατηγικό στόχο την διαρκή ανάπτυξη μεγεθών στις υφιστάμενες αγορές και επέκταση σε νέες αγορές, ο όμιλος ELTON είναι εισηγμένος στο ΧΑΑ και συμπεριλαμβάνεται στη λίστα FTSE/ Mid Cap, ενώ διακρίνεται διαχρονικά για την ισχυρή επιχειρηματική και οικονομική του δυναμική, δημιουργώντας αξία για την Κοινωνία, την Οικονομία, τους Ανθρώπους του και τους Μετόχους.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

2023 2022
Κύκλος Εργασιών €176,30Μ €194,57M
Μικτό Περιθώριο Κέρδους 14,64% 18,36%
Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων/EBITDA €7,98Μ €19,17M
Κέρδη προ φόρων/ΕΒΤ €2,05Μ €14,40M
Σύνολο ενεργητικού €112,49M €119,66M
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων €65,53M €67,84M
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΥΛΗΣ

Μη εκτελεστικός Πρόεδρος ΔΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

ΡΕΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου

Ράλλης Ρετέλας

Εσωτερικός Ελεγκτής Ομίλου

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Η ηγεσία του Ομίλου ELTON αντανακλάται στην Εκτελεστική μας Ομάδα, η οποία σχεδιάζει και χτίζει την καθημερινή μας αριστεία διασφαλίζοντας παράλληλα ένα περιβάλλον σεβασμού και δίκαιων ευκαιριών που μας επιτρέπει να επιτύχουμε τους στόχους μας.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ