ΗΓΕΣΙΑ

Η ηγεσία του Ομίλου ELTON αντανακλάται στην Εκτελεστική μας Ομάδα, η οποία σχεδιάζει και χτίζει την καθημερινή μας αριστεία διασφαλίζοντας παράλληλα ένα περιβάλλον σεβασμού και δίκαιων ευκαιριών που μας επιτρέπει να επιτύχουμε τους στόχους μας.

Η ηγεσία του Ομίλου ELTON αντανακλάται στην Εκτελεστική μας Ομάδα, η οποία σχεδιάζει και χτίζει την καθημερινή μας αριστεία διασφαλίζοντας παράλληλα ένα περιβάλλον σεβασμού και δίκαιων ευκαιριών που μας επιτρέπει να επιτύχουμε τους στόχους μας.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΣ

ΝΕΣΤΩΡ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Διευθύνων Σύμβουλος & Πρόεδρος του ΔΣ

ΑΛΚΗΣΤΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Διευθύντρια της Εφοδιαστικής Αλυσίδας του Ομίλου +
Εκτελεστικό μέλος του ΔΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών +
Εκτελεστικό μέλος του ΔΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΙΑΣΣΑΡΗΣ

Οικονομικός Διευθυντής  Ομίλου

ΦΡΟΣΩ ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ

Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΙΦΥΛΛΗΣ

Εμπορικός Διευθυντής Ομίλου