ΗΓΕΣΙΑ

Η ηγεσία του Ομίλου ELTON αντανακλάται στην Εκτελεστική μας Ομάδα, η οποία σχεδιάζει και χτίζει την καθημερινή μας αριστεία διασφαλίζοντας παράλληλα ένα περιβάλλον σεβασμού και δίκαιων ευκαιριών που μας επιτρέπει να επιτύχουμε τους στόχους μας.

Η ηγεσία του Ομίλου ELTON αντανακλάται στην Εκτελεστική μας Ομάδα, η οποία σχεδιάζει και χτίζει την καθημερινή μας αριστεία διασφαλίζοντας παράλληλα ένα περιβάλλον σεβασμού και δίκαιων ευκαιριών που μας επιτρέπει να επιτύχουμε τους στόχους μας.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΣ

ΑΛΚΗΣΤΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Διευθύνουσα Σύμβουλος &
Εκτελεστικό μέλος του ΔΣ

ΘΑΝΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Γενικός Διευθυντής Ομίλου

ΝΕΣΤΩΡ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Εκτελεστικό μέλος ΔΣ

ΑΝΝΑ ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ

Οικονομική Διευθύντρια Ομίλου

ΦΡΟΣΩ ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ

Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΙΦΥΛΛΗΣ

Εμπορικός Διευθυντής Ομίλου