ΨΥΚΤΙΚΑ ΡΕΥΣΤΑ+ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

Προσφέρουμε προηγμένη υποστήριξη σε επαγγελματίες των κλάδων κεντρικού κλιματισμού και βιομηχανικής ψύξης.

Τα «Εξειδικευμένα Χημικά Ψυκτικών Εφαρμογών» είναι ένα αυτόνομο τμήμα που δημιουργήσαμε στον όμιλο ELTON λαμβάνοντας υπόψη τις σημαντικές ευκαιρίες που παρουσιάστηκαν στην αγορά της Ελλάδας. Προσφέρουμε προηγμένη υποστήριξη σε επαγγελματίες των κλάδων κεντρικού κλιματισμού και βιομηχανικής ψύξης (HVAC+R), μέσα από τις ακόλουθες υπηρεσίες:

Εισαγωγή, συσκευασία και διανομή ψυκτικών ρευστών από επώνυμους Ευρωπαίους παραγωγούς

-HFC (R410A, R407C, R134a, R32)
-HFC-HFO (R449A, R452A, R513A, R454A, R454c)
-HFO (R1234yf)

"HVAC+R Specialty Chemicals" is an autonomous division we established at ELTON Group considering the significant opportunities we identified in the Greek market. We offer advanced support to professionals in the air conditioning and industrial refrigeration sectors (HVAC+R), by:

Εισαγωγή και διανομή ψυκτικών λιπαντικών και προσθέτων συστημάτων HVAC+R και A/C οχημάτων

-ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ (POE, MIN, PAG)
-ΠΡΟΣΘΕΤΑ (UV DYE, LEAK STOP, SYSTEM BOOST, MOISTURE ABSORBER)

ΨΥΚΤΙΚΑ ΡΕΥΣΤΑ+ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΟΜΙΛΟΥ

Ευάγγελος Θεοδωσάτος

evangelos.theodosatos@elton-group.com