ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ

Ανακοίνωση συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου, Επιτροπής Ελέγχου και Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ανακοίνωση συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου, Επιτροπής Ελέγχου και Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΒΡΕΙΤΕ ΝΕΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

Πάρης Καμάτσος

investors@elton.gr paris.kamatsos@elton-group.com +30 22950 29350-2

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Πάρης Καμάτσος

paris.kamatsos@elton-group.com +30 22950 29350-2

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ