ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ+ ΟΡΓΑΝΑ+
ΧΗΜΕΙΟΥ

Στην ΕΛΤΟΝ έχουμε επενδύσει σε τεχνογνωσία και εμπειρία για να καλύπτουμε τις εξειδικευμένες ανάγκες σας.

Έχοντας μία πολύχρονη πορεία στον τομέα των χημικών αντιδραστηρίων, στον όμιλο ELTON, έχουμε επενδύσει σε τεχνογνωσία και εμπειρία, καλύπτοντας τις εξειδικευμένες ανάγκες του χημικού εργαστηρίου για ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών αναγκών.

ΚΛΑΔΟΙ

ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΟΤΑ

ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Αναλώσιμα χημείου

Αντιδραστήρια

Γυαλικά

Μικροόργανα χημείου

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Αναλώσιμα χημείου

Αντιδραστήρια

Γυαλικά

Μικροόργανα χημείου

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ+ ΟΡΓΑΝΑ ΧΗΜΕΙΟΥ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΟΜΙΛΟΥ

Λίζα Μίξιου

liza.mixiou@elton-group.com