HEMIJSKI REAGENSI

U ELTON-u smo razvili duboku stručnost u pokrivanju vaših potreba..

U ELTON Grupi smo dinamično aktivni u oblasti hemijskih reagensa i laboratorijske opreme (trenutno za grčko tržište), nakon što smo razvili duboku stručnost i iskustvo u potpunom pokrivanju potreba laboratorije sa vrhunskim sigurnosnim instrumentima, etiketama za obeležavanje, kvantitativnim i kvalitativnim merne instrumente za ogroman industrijski klaster.

Naš tim stručnjaka podržava klijente u većini sektora.

SEKTORI

HRANA

RAFINERIJA

FARMACEUTSKA KOZMETIKA

TRETMAN VODOM

UNIVERZITETI

DIJAGNOSTIKA

PROIZVODI

Stakleno posuđe

Laboratorijski potrošni materijal

Laboratorijska mikro oprema

Reagensi

PROIZVODI

Stakleno posuđe

Laboratorijski potrošni materijal

Laboratorijska mikro oprema

Reagensi

HEMIJSKI REAGENSI

KONTAKT

ŠEF GRUPE POSLOVNE JEDINICE

Liza Mixiou

liza.mixiou@elton-group.com

KORPORATIVNE VESTI

Finansijske
vesti