ΑΠΟΡ/ΝΤΙΚΑ+ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ

Σε αυτόν τον γεμάτο προκλήσεις τομέα, στον όμιλο ELTON, εστιάζουμε στην παροχή προηγμένων συστατικών και λύσεων.

Σε μια πολύ δυναμική αγορά όπου εξελίσσεται βάσει πολύπλευρων κανόνων ασφαλείας και όπου οι απαιτήσεις των καταναλωτών διαφοροποιούνται ραγδαία, η ανάγκη για καινοτόμα προϊόντα που θα αξιοποιήσουν τις τεχνολογικές εξελίξεις με περιβαλλοντική συνείδηση, ορίζει την αγορά του σήμερα στον τομέα Καθαριστικών και Απορρυπαντικών.

Σε αυτόν τον γεμάτο προκλήσεις τομέα, στον όμιλο ELTON, εστιάζουμε στην παροχή προηγμένων συστατικών και λύσεων που συμβάλλουν καταλυτικά στην επιτυχία των πελατών μας και των προϊόντων τους.

ΚΛΑΔΟΙ

ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΧΩΡΟΥ

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ

ΠΛΥΣΙΜΟ ΠΙΑΤΩΝ

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
+ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

ΥΓΙΕΙΝΗ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
+ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Αδιαφανοποιητής

Αλκαλικά μέσα

Ανιονικά / αμφοτερικά / μη ιονικά /  κατιονικά επιφανειοδραστικά

Αντηλιακά φίλτρα

Αντιαφριστικά

Απολυμαντικά

Αποσκληρυντικά

Αρώματα

Γλυκόλες

Διαλύτες

Διαλυτοποιητές

Διασπορείς ρύπων, χρωστικών

Ειδικά προϊόντα

Λευκαντικά

Λιπαρά οξέα

Μέσα όξινισης

Πηκτικά

Πληρωτικά υλικά

Σαπονόμαζα

Σάπωνες

Σιλικόνες

Συντηρητικά

Υδρότροπα

Υπερλευκαντικά

Αδιαφανοποιητής

Αλκαλικά μέσα

Ανιονικά / αμφοτερικά / μη ιονικά /  κατιονικά επιφανειοδραστικά

Αντηλιακά φίλτρα

Αντιαφριστικά

Απολυμαντικά

Αποσκληρυντικά

Αρώματα

Γλυκόλες

Διαλύτες

Διαλυτοποιητές

Διασπορείς ρύπων, χρωστικών

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Ειδικά προϊόντα

Λευκαντικά

Λιπαρά οξέα

Μέσα όξινισης

Πηκτικά

Πληρωτικά υλικά

Σαπονόμαζα

Σάπωνες

Σιλικόνες

Συντηρητικά

Υδρότροπα

Υπερλευκαντικά

ΑΠΟΡ/ΝΤΙΚΑ+ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΟΜΙΛΟΥ

Λίζα Μίξιου

liza.mixiou@elton-group.com