ΠΛΑΣΤΙΚΑ

Προσφέρουμε ένα δυναμικό χαρτοφυλάκιο προϊόντων που πληροί τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας.

Στο τμήμα Πλαστικών του ομίλου ELTON, προσφέρουμε ένα δυναμικό χαρτοφυλάκιο προϊόντων που πληροί τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας και καλύπτει πλήρως το φάσμα όλων των κλάδων της βιομηχανίας πλαστικών για οικιακή και βιομηχανική χρήση.

ΚΛΑΔΟΙ

ΚΑΛΩΔΙΑ

ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΕΛΑΣΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΩΛΗΝΕΣ

ΦΙΛΜ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
+ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Διαλύτες

Ειδικά πολυμερή - ABS, polyamides, PC, βιοδιασπώμενα

Πιγμέντα - διοξείδιο τιτανίου, λιθοπόνιο, οξείδια σιδήρου, οργανικά

Πλαστικοποιητές - DOTP, DINP, DOA, CP, ESBO, benzoate, citrate, phthalate free

Πληρωτικά - βαρυτίνες, ταλκ

Πολυμερή - LLDPE, LDPE, MDPE, HDPE, HIPS, PVC

Πρόσθετα - βελτιωτικά ροής, αντιμικροβιακά, αρώματα

Διαλύτες

Ειδικά πολυμερή - ABS, polyamides, PC, βιοδιασπώμενα

Πιγμέντα - διοξείδιο τιτανίου, λιθοπόνιο, οξείδια σιδήρου, οργανικά

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Πλαστικοποιητές - DOTP, DINP, DOA, CP, ESBO, benzoate, citrate, phthalate free

Πληρωτικά - βαρυτίνες, ταλκ

Πολυμερή - LLDPE, LDPE, MDPE, HDPE, HIPS, PVC

Πρόσθετα - βελτιωτικά ροής, αντιμικροβιακά, αρώματα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΟΜΙΛΟΥ

Καίτη Ανδρέου

katy.andreou@elton-group.com